Breaking

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

mô hình nhà thông minh giá rẻ arduino

Hệ thống nhà thông minh gồm:
 Mở cửa bằng thẻ rfid
chống trộm báo chuông và tin nhắn cảnh báo điện thoại
cảm biến nhiệt độ độ ẩm, cảnh báo qua điện thoại nhiệt độ cao
cảm biến khí gas cảnh báo qua điện thoại khi khí gas rò rĩ
điều khiển thiết bị qua tin nhắn điện thoại
có 2 chế độ hoạt động hệ thống:
     + auto: tự động bật tắt thiết bị bảo vệ nhà
     + manual: điều khiển thiết bị bằng tay

****CÁC CÚ PHÁP TIN NHẮN****

**Chuyển chế độ:
AUTO, MANUAL
**CÀI đặt nhiệt độ ngưỡng:
NDxx (xx là nhiệt độ, ví dụ : ND30)
**CÀI mật khẩu mở/ đóng cửa:
Pxxxx (xxxx là mật khẩu)
**Cú pháp đóng mở cửa:
MO CUA, DONG CUA
**Ở chế độ MANUAL (Điều khiển bằng tay):
L1 ON, L2 ON, L3 ON, L4 ON, CT ON
L1 OFF, L2 OFF, L3 OFF, L4 OFF, CT OFF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét