Breaking

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Mạch lò ấp trứng điều khiển nhiệt độ bằng phương pháp PID , còn độ ẩm điều khiển bình thường on/off


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét