Breaking

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

nhận làm mạch điện tử viễn thông theo yêu cầu giá rẻ


Quy trình:
B1. Khi bấm nút Reset thì cả 3 bảng Led đều hiển thị 30 phút 00 giây (sẵn sàng cho nói chuyện)
B2. Khi nhấc 2 điện thoại lên thì thông mạch và nói chuyện được với nhau, lúc này đồng hồ bắt đầu đếm ngược theo thời gian (3bảng Led cùng chạy lùi).
Nếu đặt máy xuống thì đồng hồ dừng đếm, nhấc máy lên lại đếm tiếp.
B3. Khi hết thời gian thì ngắt mạch, kết thúc cuộc gọi. Cả 3 Led cùng về 00:00
B4. Để thực hiện cuộc nói chuyện khác quay về B1.

Yêu cầu:
1. Thời gian mặc định là 30 phút 00 giây. Giá trị thời gian này có thể thay đổi khi cần thiết.
2. Tín hiệu cấp cho 2 điện thoại làm việc giống như tín hiệu đường Line từ tổng đài.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét