Breaking

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Hệ thống trộn màu sơn tự động sử dụng PLC S71200


hệ thống trộn sơn tự đông - ba bồn chứa nguyên liệu(ba mau cơ bàn xanh,xah nhat do) - bồn trộn , bồn chứa sản phẩm sau trộn, ngoài ra co thể có bồn định lương , trước khi đổ xuống bình trộn. yeu cầu giám sát điều khiển trên wincc,(báo lỗi hết nguyên liệu ở các bồn chứa, lỗi nguồn, motor..) - điều chỉnh tỉ lệ pha tron trên giao diện, vd (màu a 20,b30,c50%) để có màu theo ti lệ mong muon.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét