Breaking

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Tổng đài module sim 900ASử dụng AT89xx,hoặc pic16xx,pic18xx,pic24... đều được.LCD 16x2.
Sim900A có đầy đủ phụ kiện rồi.
Nội dung như sau:
"CẢNH BÁO KẸT XE"
+ modul được gắn 1 sim viettel: giả sử là :01623478915(tương đương 1 tổng đài)
+có 3 user:
-User 1: là 1 thuê bao di động sử dụng sim viettel :giả sử là: 0961234789
-User 2:  là 1 thuê bao di động sử dụng sim vina :giả sử là: 01236123478
-User 3:  là 1 thuê bao di động sử dụng sim mobi :giả sử là: 0909634808

Ban đầu 3 User sẽ gửi tới modul sim300 1 tin nhắn cú pháp:Y
+ User 1 nhắn tin cú pháp Y tới modul thì trên LCD hiển thị VIETTEL01,sau 2 giây modul sim900 gui lai 1 tin nhắn:DK thanh cong!
+ User 2 nhắn tin cú pháp Y tới modul thì trên LCD hiển thị VINA01,,sau 2 giây modul sim900 gui lai 1 tin nhắn:DK thanh cong!
+ User 3 nhắn tin cú pháp Y tới modul thì trên LCD hiển thị MOBI01,,sau 2 giây modul sim900 gui lai 1 tin nhắn:DK thanh cong!


Sau đó dùng Timer tạo điều kiện để modul sim300 gửi thông tin kẹt xe tới 3 user trên với cú pháp:VVN A-B KET XE
(VD:khi User1,2,3 Đăng ký thành công sau 10 giây thì modul sim300 gửi 1 tin nhan toi 3 user trên cùng 1 lúc với cú pháp:
VVN A-B KET XE).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét