Breaking

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Tổng đài module sim 900A

video

Sử dụng AT89xx,hoặc pic16xx,pic18xx,pic24... đều được.LCD 16x2.
Sim900A có đầy đủ phụ kiện rồi.
Nội dung như sau:
"CẢNH BÁO KẸT XE"
+ modul được gắn 1 sim viettel: giả sử là :01623478915(tương đương 1 tổng đài)
+có 3 user:
-User 1: là 1 thuê bao di động sử dụng sim viettel :giả sử là: 0961234789
-User 2:  là 1 thuê bao di động sử dụng sim vina :giả sử là: 01236123478
-User 3:  là 1 thuê bao di động sử dụng sim mobi :giả sử là: 0909634808

Ban đầu 3 User sẽ gửi tới modul sim300 1 tin nhắn cú pháp:Y
+ User 1 nhắn tin cú pháp Y tới modul thì trên LCD hiển thị VIETTEL01,sau 2 giây modul sim900 gui lai 1 tin nhắn:DK thanh cong!
+ User 2 nhắn tin cú pháp Y tới modul thì trên LCD hiển thị VINA01,,sau 2 giây modul sim900 gui lai 1 tin nhắn:DK thanh cong!
+ User 3 nhắn tin cú pháp Y tới modul thì trên LCD hiển thị MOBI01,,sau 2 giây modul sim900 gui lai 1 tin nhắn:DK thanh cong!


Sau đó dùng Timer tạo điều kiện để modul sim300 gửi thông tin kẹt xe tới 3 user trên với cú pháp:VVN A-B KET XE
(VD:khi User1,2,3 Đăng ký thành công sau 10 giây thì modul sim300 gửi 1 tin nhan toi 3 user trên cùng 1 lúc với cú pháp:
VVN A-B KET XE).