Breaking

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ NHIỀU KÊNH

            ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ NHIỀU KÊNH

A. PHẦN CỨNG HỆ 2 LÒ NHIỆT:

TRONG ĐÓ:
Ø  1: khối nguồn cung cấp điện áp cho mô hình hoạt động
Ø  2: khối điều khiển ( DSPIC 30F4013)
Ø  3: khối công suất
Ø  4: lò nhiệt
Ø  5: cảm biến nhiệt LM35
NOTE:

  • Mô hình trên là 1 lò nhiệt đồ án của em là 2 lò. Anh làm giống vậy nhưng làm 2 lò mà mỗi lò nhỏ hơn 1 tí làm 1 bóng đèn và 1 quạt hút thôi và 1 cảm biến LM35.
  • 2 lò đặt cạnh nhau nhe anh khối nguồn anh để dưới giống như hình. Còn khối điều khiển và công suất anh đặt cũng như hình.
  • Còn LCD nằm trên VXL DSPIC 30F4013. lcd  hiển thị nhiệt độ đặt, nhiệt độ đo và các thông số của PID.


B. PHẦN MỀM.
1. LẬP TRÌNH CHO DSPIC 30F4013 DÙNG CCS.

Khai báo biến
……………………..
……………………..
………………………vv
Ngắt nhận RDA // để nhận nhiệt độ đặt và thông số PID từ máy tính thông qua phần mềm VB2005.
………………….
…………………
…………………
VOID PID():// chương  trình con thuật toán điểu khiển PID điều khiển lò nhiệt
e_new = ……………..
e_del = ……………….
………………………..
PID = kp*e_new + ki*e_sum + kd*e_del
……………………………vv
VOID ON/OFF():// chương trình con thuật toán ON/OFF điều khiển lò nhiệt
IF……………………….
……………………
ELSE IF…………………………..
…………………………….
………………….VV
VOID TÍNH NHIỆT ĐÔ():// chương trình con tính nhiệt độ
………………… đọc ADC
………………….nhận tính hiệu từ cảm biến LM35
…………………nhân với độ phân giải = nhiệt độ đo
……………..vv
VOID MAIN();// chương trình chính
……………..khởi tạo timer
………………khởi tạo PWM
…………….thời gian lấy mẫu
…………….vv
            WHILE(TRUE)
            ………….gọi các chương trình con
            ………………………băm xung cung cấp điên áp cho đèn sáng
            …………………….. cấp nguồn cho quạt hút
            ………………….. gửi nhiệt độ đo được về máy tính
            ……………..vv
NOTE:
Anh khai báo biến như sau;
Tđa: nhiệt do dat
Tđo; nhiêt do do
e_new: sai lệch hiện tại
e_sum: tổng sai lệch
e_del: hiệu sai lệch
e_old: sai lệch trước đó
temp: biến tạm
các thông số PID: kp,ki,kd
………….vv
Nói chung là anh khai báo biến cho dễ hiễu là được.
2. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN DÙNG VISUAL BASIC 2005
Thiết kế giao diện như hìnhNOTE: Giao diện trên em mới làm chắc chưa đủ anh cứ làm them vào nhe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét