Breaking

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Thí nghiệm tạo xung chuẩn 10KHz Và 5KHz với 2 chân riêng biệt. thay đổi được độ rộng xung PWM. 89C51


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét