Breaking

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Thiết kế 1 bộ graphic equalizer 10 band(10 tần số) +/- 15d

Input:100mV
Output:1V đỉnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét