Breaking

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

nhận làm đồ án điện tử - tự động hóa - cơ khí - Điều khiển nhiệt độ bồn nước

điều khiển nhiệt độ bồn nước
dùng con vi xử lý pic16f887 
điều chỉnh bồn nóng 
làm nguội ( làm thêm một bồn lạnh để bỏ đa vào và van dẫn vào bồn chính làm giảm nhiệt độ) 
cảm biến khi bồn đầy xả bớt nước ra 
điều khiển nhiệt độ bồn nước
dùng con vi xử lý pic16f887 
điều chỉnh nhiệt độ bằng cách nhập vào ( tự điều chỉnh tuỳ nhiệt độ mình mong muốn.bằng tay
dùng con lm135 để cảm biến ( đo) nhiệt độ
làm nguội.làm lạnh ( làm thêm một bồn lạnh để bỏ đa vào và van dẫn vào bồn chính làm giảm nhiệt độ) 
cảm biến khi bồn đầy xả bớt nước ra 
dùng cảm biến nhiệt lm35

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét