Breaking

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

nhận làm đồ án điện tử - cơ điện tử - tự động hóa - cân điện tử

 cân điện tử


Yêu cầu:
1.      Thuộc loại cân bàn.
Đơn vị đo:     gram
Khoảng đo:    < 5000g
Sai số cho phép: 1g à 30g

2. Có màn hình hiển thị: dự tính sử dụng màn hình lcd 20x4

3. Bàn phím ma trận: nhập giá trị khối lượng, các nút điều chỉnh
     -    Các số 0 à 9
-         Nút ON/OFF : cho phép bắt đầu đo khối lượng hiển thị
-         Nút EDIT :        cho phép chỉnh giá trị đặt chuẩn
-         Nút CANCEL: cho phép đang ở màn hình edit mà nhấn nút này thì màn hình trở về màn hình đo - hiển thị bình thường
-         Nút OK
-         Nút ZERO :  cho phép màn hình đang hiển thị giá trị đo, khi nhấn nút này thì trả về giá trị 0.
-         1 công tắc khởi động (START) bật tắt cho phép cân hoạt động.


4. có chuông

5. nguồn sử dụng:     Sử dụng 2 hoặc 3 hoặc 4 pin AA
                                    Hoặc có thể sử dụng cắm nguồn điện 220v vào sử dụng trực tiếp
6. giao tiếp máy tính: phần này thì không bắt buộc
7. vi điều khiển sử dụng: PIC18F4550
8. ngôn ngữ lập trình: CCS hoặc MikroC for PIC

II. Quá trình làm việc:

1.      Khi bật công tắc Start à cân hoạt động, màn hình LCD hiển thị


2.      Khi nhấn ON/OFF thì bắt đầu quá trình hiển thị giá trị đo khối lượng
Khi nhấn lần nữa thì màn hình LCD hiển thị lại thông tin như ở mục 1.
(nút này có chức năng chuyển đổi 2 trạng thái này)

Giá trị ở dòng KL CHUAN: hiển thị giá trị đặt trước (VD: 1256)
Giá trị đo được hiển thị ở dòng KL DO: ban đầu thì hiện số 0. Khi đặt vật lên thì hiện giá trị tại đây.
Gía trị sai số SS: hiển thị giá trị sai số đặt trước a (gram) (VD: 3g)
3.      Khi nhấn EDIT thì xuất hiện màn hình yêu cầu nhập password có 2 lựa chọn: đổi mã Code chỉnh sửa khối lượng chuẩn hoặc chỉnh sửa khối lượng chuẩn chỉnh sửa giá trị sai số cho phép a(gram)
Lựa chọn 1:

Nếu nhập đúng password Masster (VD: 98765) rồi nhấn ENTER thì cho phép đổi Code chỉnh sửa khối lượng chuẩn.

Tiến hành nhập Code mới rồi nhấn ENTER để thiết lập Code mới này. Gửi thông báo


Chờ khoảng 5s thì trở về màn hình đo khối lượng như ở mục 2.


Lựa chọn 2:

Nếu nhập đúng Code chỉnh sửa khối lượng chuẩn (VD: 2541) rồi nhấn ENTER thì xuất hiện màn hình nhập khối lượng chuẩn và sai số

Tiến hành nhập giá trị khối lượng chuẩn rồi nhấn ENTER để thiết lập cho khối lượng chuẩn rồi chuyển sang nhập giá trị sai số rồi nhấn ENTER lần nữa để thiết lập cho SS. Cũng hiện thông báo “ NEW VALUE SET” đã thiết lập xong. Sau 5s thì quay lại màn hình hiển thị khối lượng đo như ở mục 2 VỚI THÔNG TIN Ở DÒNG KL CHUAN và SS ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬP MỚI NÀY.

4.      Trong quá trình đang nhập Code chỉnh sửa khối lượng chuẩn mới hoặc đang nhập khối lượng chuẩn mà nhấn nút CANCEL thì màn hình hiển thị lại thông tin như ở mục 2.
5.      Trong quá trình đang hiển thị giá trị đo mà nhấn nút  ZERO thì dòng KL DO: hiện số 0
6.      Trong quá trình đo khối lượng
KL DO :             D
KL CHUAN:     C
SS:                       a
nếu
Nếu thỏa điều kiện trên thì sản phẩm đạt yêu cầu

Nếu không thỏa điều kiện trên thì có chuông báo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét