Breaking

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm SFR05 SFR04

đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm SF05
xây dựng mô hình đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm SF05 hiển thị lên LED 7 thanh"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét