nhận làm đồ án điện tử viễn thông

mạch cảm biến cháy và phun sương dùng vi điều khiển pic16f887

Mạch khóa báo động

nhận làm mạch điện tử viễn thông theo yêu cầu giá rẻ

mô hình bàn tay robot dùng arduino mega

mô hình bàn tay người điều khiền bằng nút nhấn dùng arduino mega